ვიდეო / თევზსავალი

მთავარი / ვიდეო / თევზსავალი

ვიდეო

 

წყლის ხარჯი თევზსავალში

 
თარიღი:  15/06/2021 05:15:12
 
ეკოლოგიური ხარჯი, (მ3/წმ)
8.7
თევზსავალი, (მ3/წმ)
0.7
ფარების გავლით, (მ3/წმ)
8.0
icon