ვიდეო / თევზსავალი

მთავარი / ვიდეო / თევზსავალი

ვიდეო

 

წყლის ხარჯი თევზსავალში

 
თარიღი:  07/05/2021 08:50:14
 
ეკოლოგიური ხარჯი, (მ3/წმ)
15.7
თევზსავალი, (მ3/წმ)
0.7
ფარების გავლით, (მ3/წმ)
15.0
icon