ვიდეო / თევზსავალი

მთავარი / ვიდეო / თევზსავალი

ვიდეო

 

წყლის ხარჯი თევზსავალში

 
თარიღი:  16/10/2021 13:35:12
 
ეკოლოგიური ხარჯი, (მ3/წმ)
2.7
თევზსავალი, (მ3/წმ)
0.7
ფარების გავლით, (მ3/წმ)
2.0
icon