ვიდეო / თევზსავალი

მთავარი / ვიდეო / თევზსავალი

ვიდეო

 

წყლის ხარჯი თევზსავალში

 
თარიღი:  18/04/2021 22:20:03
 
ეკოლოგიური ხარჯი, (მ3/წმ)
2.5
თევზსავალი, (მ3/წმ)
0.7
ფარების გავლით, (მ3/წმ)
1.8
icon