“დარიალი ენერჯი”-ს აქციონერები და მენეჯმენტი

სს „დარიალი ენერჯი“-ს აქციონერებს წარმოადგენენ შპს „ფერი“ (საქართველო), 2012 წლის დეკემბრის ლოკ. ვ ჰოუმ ირევოუქაბლ ტრასტი და შპს "ენერგია" (საქართველო)