“დარიალი ენერჯი”-ს აქციონერები და მენეჯმენტი

სს „დარიალი ენერჯი“-ს აქციონერებს წარმოადგენენ შპს „ფერი“ (საქართველო), The Robbins Company, სს “საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ (საქართველო) და შპს "ენერგია" (საქართველო)