“დარიალი ენერჯი”-ს აქციონერები და მენეჯმენტი

სს „დარიალი ენერჯი“-ს აქციონერებს წარმოადგენენ შპს "ენერგია" (საქართველო), TEPCO RENEWABLE POWER SIGAPORE PTE.LTD. და 2012 წლის დეკემბრის ლოკ. ვ ჰოუმ ირევოუქაბლ ტრასტი