აქციონერები

სს „დარიალი ენერჯი“-ს აქციონერებს წარმოადგენენ შპს „ფერი“ (საქართველო), სს “საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი“ (საქართველო), შპს "ენერგია" (საქართველო) და "The Robbins Company" (აშშ).

შპს „ფერი“

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელიც დარეგისტრირებულია და ფუნქციონირებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად იურიდიულ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი ჩაჩავას ქ. #8, ვებ-საიტი: www.peri.ge ; ელ-ფოსტა: peri@geo.net.ge ;ტელ/ ფაქსი: (99532) 2 53-22-47 2 52-88-71

შპს „ფერი“ დაფუძნდა 1991 წელს. შპს „ფერი“-ს საქმიანობის სფეროა ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის დაპროექტირება და მშენებლობა. კომპანიას ასევე აქვს გზების მშენებლობის , ჰიდრო-ტექნიკური ნაგებობების , გვირაბების , საოფისე და საცხოვრებელი ფართების მშენებლობის გამოცდილება.
ბიზნესში მონაწილეობის 19 წლის გამოცდილებამ შპს „ფერი“-ს საშუალება მისცა, რომ ჩამოეყალიბებინა გამოცდილი და კვალიფიციური ინჟინერთა პერსონალისაგან შემდგარი გუნდი ასევე შეეძინათ მოწინავე ტექნიკური მოწყობილობები და დანადგარები. შპს „ფერი“-ს აქვს სტაბილური ლოჯისტიკური ქსელი რომელსაც შეუძლია განახორციელოს მრავალრიცხოვანი პროექტები ერთდროულად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.
ყოველივე ზემოთხსენებულთან ერთად, მრავალწლიანი საქმიანობის შედეგად მიღებული ეფექტური საკონტრაქტო/ საპროექტო მენეჯმენტის გამოცდილებით, შპს „ფერი“-ს საშუალება ეძლევა მოახდინოს საჭირო რესურსების ოპერატიული მობილიზება და მიაწოდოს მაღალი ხარისხის მომსახურება.
ამჟამად შპს „ფერი“ არის BP-ის კონტრაქტორი სამშენებლო სამუშაოებში და ახორციელებს „ ბორჯომი“-ს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას. შემკვეთი არის „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“.

The Robbins Company

კომპანია, რომელიც დარეგისტრირებულია და ფუნქციონირებს ოჰაიოს შტატის, ა.შ.შ კანონმდებლობის შესაბამისად. მისი იურიდიული მისამართია: ოჰაიოს შტატი, ქ. სოლონი, ჰოლ სტრიტი 29100 ; ვებ-საიტი : www.robbinstbm.com ; ტელ : +1440- 248-33-03 ; ფაქსი : +1440-248-1702

„რობინს კომპანი“ არის აშშ-ში დაფუძნებული მსოფლიოს უდიდესი გვირაბგამყვანი მანქანების მწარმოებელი კომპანია. 50 მეტი წლის გამოცდილებით და ინოვაციებით, „რობინს კომპანი“ არის თანამედროვე მიწისქვეშა სამშენებლო დანადგარების მსოფლიოს მოწინავე დეველოპერი და მწარმოებელი.
„რობინს კომპანი“ მონაწილეობდა ასობით გვირაბგამყვან პროექტში მთელ მსოფლიოში. დღევანდელ დღეს „რობინს კომპანი“-ს გააჩნია მიწისქვეშა საექსკავაციო დანადგარების ფართო არჩევანი. ამჟამად კომპანია აშენებს 4 ზოლიან გზატკეცილს ჰიმალაის შუაგულში, ხოლო ჰონგ კონგში აშენებს 10 კმ გვირაბს.

შპს "ენერგია"

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელიც დარეგისტრირებულია და ფუნქციონირებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად იურიდიულ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ. ნაკვეთი 4/11, საიდენტიფიკაციო კოდი # 401950037