აქციონერები

მთავარი / აქციონერები

სს „დარიალი ენერჯი“-ს აქციონერებს წარმოადგენენ შპს "ენერგია" (საქართველო), TEPCO RENEWABLE POWER SIGAPORE PTE.LTD. და 2012 წლის დეკემბრის ლოკ. ვ ჰოუმ ირევოუქაბლ ტრასტი.

შპს "ენერგია"

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელიც დარეგისტრირებულია და ფუნქციონირებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად იურიდიულ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქ. ნაკვეთი 4/11, საიდენტიფიკაციო კოდი # 401950037

TEPCO RENEWABLE POWER SIGAPORE PTE.LTD.

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელიც დარეგისტრირებულია სინგაპურში მისამართზე : 77 Robinson Road,#13-00, Robinson 77, Singapore (068896)

2012 წლის დეკემბრის ლოკ. ვ ჰოუმ ირევოუქაბლ ტრასტი

ტრასტი, რომლის ადგილსამყოფელიც არის ოჰაიო, აშშ და რეგულირდება ოჰაიოს შტატის კანონმდებლობით.