სიახლეები

მთავარი / სიახლეები

ღვარცოფი დევდორაკის ხეობაში

27/08/2014

გაიგე მეტი

დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში

26/12/2013

გაიგე მეტი

გამოხმაურება „მწვანე ალტერნატივის“ მიერ 2012 წლის 11 ნოემბერს გავრცელებულ პრეს-რელიზზე

30/11/2012

გაიგე მეტი

დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის ჰიდროლოგიური კვლევა

02/05/2012

გაიგე მეტი

დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის გეოლოგიური კვლევა

02/05/2012

გაიგე მეტი

აღებულია ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ნებართვა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან

30/11/2011

გაიგე მეტი

აღებულია დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ნებართვა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან

30/11/2011

გაიგე მეტი

დასრულებულია დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიში

30/09/2011

გაიგე მეტი

დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიში დასრულებულია

30/09/2011

გაიგე მეტი

დასრულებულია დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში

27/06/2011

გაიგე მეტი