მედიატური დარიალი ჰესზე

2019 წლის ივნისში, დარიალი ჰესზე, საქართველოს ენერგოუსაფრთხოებასა და ქვეყნის ენერგეტიკულ გამოწვევებთან დაკავშირებით, განხორციელდა მედიატური მედიის წარმომადგენლებთან. მედიატურის მონაწილეებმა მიიღეს დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ და გაეცნენ დარიალი ჰესის ინფრასტრუქტურას. პროექტის მედიატური ორაგანიზატორები არიან  საქართველოს განახლებადი ენერგიის განვითარების ასოციაცია (GREDA), საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი და USAID ენერგეტიკის პროგრამა.

Dariali Energy - მედიატური დარიალი ჰესზე Dariali Energy