წყლის ხარჯი

წყლის ხარჯი თევზსავალში და ქვედა ბიეფში ბუნებრივ კალაპოტში გატარებული წყლის რაოდენობა