დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში

 

PDF