აღებულია დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის ნებართვა საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან